KÖK ve KANAL TEDAVİSİ

Yıllar önce enfekte yada pulpası zarar görmüş dişler çekilirdi. Bugün büyük miktarda zarar görse dahi diş kanal tedavisi ile kurtarılmaktadır. Kanal tedavisi diş tabakalarının enalt kısmında dişin beslenmesini ve oluşmasını sağlayan pulpa denen dokunun uzaklaştırılması ve oluşan boşlukların özel materyallerle doldurulması işlemidir.

Pulpa Ne Demektir?

Pulpa yumuşak dokudan oluşan ve içinde ince damarlar sinirler ve dokular bulunan bir yapıdır. Bu doku köklerin içinde ilerleyerek dentinin merkezine doğru uzanır. Pulpayı koruyan dentin ve mine tabakalarıdır. Kron (dişin dişeti üzerinde bulunan kısmı) da birpulpa odası mevcuttur. Pulpa bu odadan uzayarak kök içindeki kanallarda ilerler ve diş kökü çevresindeki kemikle son bulur. Dişte bir tane pulpa odası olmasına rağmen birden fazla kök ve kök kanalı bulunabilir.

Eğer Pulpa Zarar Görmüşse Ne Yapılır?

Pulpa yaralanmış enfekte olmuş yada kendi kendini tamir edemez hale gelirse canlılığını kaybeder. Pulpa ölmesinin en yaygın nedenleri ise derin çürükler diş kırılmaları büyük restarasyonlar ya datravmatik yaralanmalardır. Bu durumlarda bakterilerin ve bakteri artıklarının pulpaya yerleşmesi büyük olasıdır.

Neden Pulpanın Uzaklaştırılması Gerekir?
 
Eğer zarar görmüş yada enfekte olmuş pulpa uzaklaştırılmaz sa dişi sarar, dokularda enfeksiyona yol açar ya da apse oluşabilir. Bu durum şiddetli ağrı ve şişlik yaratır. Eğer ağrı oluşmazsa bakterilerin yaydığı maddeler dişi tutmaya yarayan kemiklerde yıkıma neden olur. Tedavi edilmezse diş çekilmek zorunda kalınabilir.

Neden Dişimi Çektirip Kurtulmuyorum?

Doğal dişlerin her zaman yapay dişlerden daha iyi olduğu bilinen bir gerçektir. Doğal dişi kaybetmenin bir çok dezavantajı vardır. Ağızdaki eksilen dişin boş bölgesine restarasyon yapılmazsa komşu dişler bu boş bölgeye kaymaya başlayacaklardır. Bu durumun dişlerin dizilimini bozması ve çapraşıklığa neden olması kaçınılmazdır. Böylece ısırma ve çiğneme fonksiyonu azalacak fırçalama sırasında tam temizlik sağlanamayacaktır. Buda başka bir sonuç yani diş eti hastalıklarına neden olacaktır.

Dişin çekilmiş boş bölgesine yapılani mplant yada bir köprü maliyeti her zaman bir kanal tedavisi maliyetinden daha çok olacaktır. Bu yüzden dişin çekilip kurtulması yerine doğal dişteki doğaltedavi hem ekonomik hem doğal açıdan tercih edilmelidir.

Kanal Tedavili Dişin Ömrü Ne Kadardır?

Kanal tedavili dişler ağızda bulunan doğal dişler gibi uzun yıllar kalıcılığını koruyabilir. Fakat doğal dişlerdeki gibi çürük oluşumu kırılma ve dişeti hastalığı gibi problemlerle her zaman karşı karşıyadır. Düzenli hekim kontrolü ve ağız bakımı tıpkı doğal dişlerde olduğu gibi kanal tedavili diş sağlığınızı korumada da yardımcı olacaktır. Kanal tedavileri artık özel dijital sensörler ve titanyum aletler yardımıyla yapılmaktadır. Böylece tedavi süreçleri ağrısız ve kısa sürede bitmektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki gelişen teknoloji sayesinde kanal tedavilerindeki başarı oranı %90’lara ulaşmıştır.